Trường mẫu giáo/nhà trẻ Kindergarten Taka-Tuka-Land tại Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen, GPS: 50.9071,13.045

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Kindergarten Taka-Tuka-Land tại địa chỉ: Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Kindergarten Taka-Tuka-Land hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đức, Saxony, Dittersbach, village

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen, Kopernikusstrasse, 26

Hỗ trợ xe lăn: No

Đức, Saxony, Mühlbach, village, Frankenberger Strasse, 60

Đức, Saxony, Dittersbach, village

Đức, Saxony, Lichtenwalde, village, Frankenberger Strasse, 6

Điện thoại: +49 37206 888098