Trường mẫu giáo/nhà trẻ Kindertagesstätte "Triangel" tại Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen, GPS: 50.9112,13.0374

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Kindertagesstätte "Triangel" tại địa chỉ: Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Kindertagesstätte "Triangel" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Đức, Saxony, Dittersbach, village

Đức, Saxony, Sachsenburg, village

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen, Kopernikusstrasse, 26

Hỗ trợ xe lăn: No

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen

Hỗ trợ xe lăn: No

Đức, Saxony, Mühlbach, village, Frankenberger Strasse, 60

Đức, Saxony, Dittersbach, village