Trường mẫu giáo/nhà trẻ Kita Pinelsweg tại Đức, Hamburg

Đức, Hamburg, GPS: 53.581,10.0546

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Kita Pinelsweg tại địa chỉ: Đức, Hamburg / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Kita Pinelsweg hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đức, Hamburg, Probsteier Strasse, 35

Điện thoại: +49 (40) 32513742

Website: http://www.pedia-bildung.de/

Đức, Hamburg, Gerstenkamp, 19

Đức, Hamburg, Lothringer Strasse, 18

Đức, Hamburg, Friedrichsberger Strasse, 18

Đức, Hamburg