Trường mẫu giáo/nhà trẻ Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ tại Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Kalnupes g., 20

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Kalnupes g., 20, GPS: 55.6771,21.1633

Điện thoại: (8-46) 346239

Website: http://www.svyturelis.lt/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ tại địa chỉ: Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Kalnupes g., 20 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Dorfstrasse, 27

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Naikupes g., 27

Website: http://puriena.mir.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Poilsio g., 47

Website: http://niektauza.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Naujakiemio g., 11

Điện thoại: 8 (46) 34 62 48

Website: http://www.klaipedosnykstukas.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Kalnupes g., 6

Điện thoại: (8~46) 345 648

Website: http://www.versmele.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Debreceno g., 80

Điện thoại: +370 (46)346256

Website: http://mmontessori.lt/