Trường mẫu giáo/nhà trẻ Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis tại Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Debreceno g., 80

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Debreceno g., 80, GPS: 55.6818,21.1684

Điện thoại: +370 (46)346256

Website: http://mmontessori.lt/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis tại địa chỉ: Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Debreceno g., 80 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Baltijos pr., 63

Điện thoại: (8 46) 34-57-30

Website: http://www.klaipedossermuksnele.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Naujakiemio g., 8

Điện thoại: (8 46) 345784

Website: http://eglute.darz.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Debreceno g., 43

Điện thoại: (8 46) 34 62 46

Website: https://pusaite.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Baltijos pr., 55

Điện thoại: 8 (46) 346064

Website: http://www.ciauskute.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Baltijos pr., 77

Website: http://www.zelmenelisklaipeda.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Frankenhainer Strasse, 43