Trường mẫu giáo/nhà trẻ Kopështi "Artistët e vegjël" tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3151,19.8056

Điện thoại: +355672040202

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Kopështi "Artistët e vegjël" tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Kopështi "Artistët e vegjël" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Selita e Vogël, village

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Selita e Vogël, village

Albania, Central Albania, Tirana