Trường mẫu giáo/nhà trẻ Kopeshti "Beselidhja" tại Albania, Northern Albania, Lezhë

Albania, Northern Albania, Lezhë, GPS: 41.7799,19.6459

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Kopeshti "Beselidhja" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Lezhë / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Kopeshti "Beselidhja" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Arkitekt Sinani, 46

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited