Trường mẫu giáo/nhà trẻ Kopështi pa drekë "Lulet e jetës" tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0725,19.5095

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Kopështi pa drekë "Lulet e jetës" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Kopështi pa drekë "Lulet e jetës" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Vaso Kadia, 6

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited