Trường mẫu giáo/nhà trẻ KreisHäuschen tại Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Grunigerstrasse, 16

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Grunigerstrasse, 16, GPS: 51.7152,8.7417

Điện thoại: +49 5251 8776719

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo KreisHäuschen tại địa chỉ: Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Grunigerstrasse, 16 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo KreisHäuschen hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Geroldstrasse, 7

Điện thoại: +49 5251 7090831

Giờ mở cửa: Mo-Fr 7:30-16:30

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Schulstrasse, 35

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Furstenbergstrasse, 17

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Furstenbergstrasse, 14-16

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Millerntorplatz, 62

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Am Abdinghof, 5

Website: http://www.abdinghof.de/