Trường mẫu giáo/nhà trẻ Mafralande tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa, GPS: -4.3082,15.2865

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Mafralande tại địa chỉ: Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Mafralande hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Congo, Brazzaville

Điện thoại: +242 06 664 90 75

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa