Trường mẫu giáo/nhà trẻ Naja/Aleqa tại Greenland, Sisimiut, Kaaliikassaap Aqquserna, 37

Greenland, Sisimiut, Kaaliikassaap Aqquserna, 37, GPS: 66.9319,-53.6732

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Naja/Aleqa tại địa chỉ: Greenland, Sisimiut, Kaaliikassaap Aqquserna, 37 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Naja/Aleqa hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\