Trường mẫu giáo/nhà trẻ Світанок tại Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Dovga vulitsia, 40а

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Dovga vulitsia, 40а, GPS: 48.9291,24.7009

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Світанок tại địa chỉ: Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Dovga vulitsia, 40а / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Світанок hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Nezalezhnosti vulitsia, 10

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Iuliana Tselevicha vulitsia, 16а

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Shevchenka vulitsia, 102

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Pasichna vulitsia, 3

Hỗ trợ xe lăn: No

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk