Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 100 Vjetori tại Albania, Central Albania, Kamëz

Albania, Central Albania, Kamëz, GPS: 41.3775,19.7689

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 100 Vjetori tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Kamëz / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 100 Vjetori hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Kodër-Kamza, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Kamëz

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Kamëz

Albania, Central Albania, Tirana

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited