Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 14ο & 19ο Δημοτικά Σχολεία Κερατσινίου tại Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus, GPS: 37.9688,23.6262

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 14ο & 19ο Δημοτικά Σχολεία Κερατσινίου tại địa chỉ: Hy Lạp, Attica, Piraeus / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 14ο & 19ο Δημοτικά Σχολεία Κερατσινίου hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận