Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 1ο Γυμνάσιο Καλλίπολης tại Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27, GPS: 37.9356,23.6317

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 1ο Γυμνάσιο Καλλίπολης tại địa chỉ: Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 1ο Γυμνάσιο Καλλίπολης hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Kleisobes, 18

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27

Điện thoại: +302104538808

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27

Điện thoại: +302104513869

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27

Điện thoại: +302104511163