Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 2. osnovna šola Slovenska Bistrica tại Slovenia, Slovenska Bistrica, Solska ulica, 5

Slovenia, Slovenska Bistrica, Solska ulica, 5, GPS: 46.3919,15.5629

Điện thoại: +386 2 8051680

Website: http://www.2os-slb.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 2. osnovna šola Slovenska Bistrica tại địa chỉ: Slovenia, Slovenska Bistrica, Solska ulica, 5 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 2. osnovna šola Slovenska Bistrica hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Slovenska Bistrica, Kopaliska ulica, 1

Website: http://www.ospo-slb.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Slovenska Bistrica, Partizanska ulica, 20

Website: http://www.osminka.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Slovenska Bistrica, Kopaliska ulica, 1

Website: http://www.ospo-slb.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Slovenska Bistrica, Ozka ulica, 1

Website: http://www.glasbena-sb.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Slovenska Bistrica

Điện thoại: 02 8432070

Website: http://www.sssb.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Slovenska Bistrica, Piastowska, 5

Điện thoại: +386 2 8051680

Website: http://www.2os-slb.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes