Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 22ο Νηπιαγωγείο Πειραιά tại Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27, GPS: 37.9358,23.631

Điện thoại: +302104538808

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 22ο Νηπιαγωγείο Πειραιά tại địa chỉ: Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 22ο Νηπιαγωγείο Πειραιά hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Kleisobes, 18

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27

Điện thoại: +302104513869

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Marias Khatzekuriakou, 27

Điện thoại: +302104511163