Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 31 tại Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand, GPS: 40.3121,69.6595

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 31 tại địa chỉ: Tajikistan, Sughd Region, Khujand / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 31 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand