Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 37-Maktab tại Uzbekistan, Tashkent Region, Gulobod, village

Uzbekistan, Tashkent Region, Gulobod, village, GPS: 40.9108,72.4816

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 37-Maktab tại địa chỉ: Uzbekistan, Tashkent Region, Gulobod, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 37-Maktab hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Uzbekistan, Andijan Region, Orol, village

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Hadjyr-Abad, village

Uzbekistan, Andijan Region, Pakhtaobod

Uzbekistan, Andijan Region, Pakhtaobod

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Hadjyr-Abad, village

Uzbekistan, Andijan Region, Pakhtaobod