Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Hafr Al Batin Technical College tại Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hafar Al-Batin

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hafar Al-Batin, GPS: 28.3311,45.9582

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Hafr Al Batin Technical College tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hafar Al-Batin / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Hafr Al Batin Technical College hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hafar Al-Batin

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hafar Al-Batin

Giờ mở cửa: 24/7

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hafar Al-Batin

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hafar Al-Batin

Giờ mở cửa: Su-Th 07:00-13:30