Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 4611686022854723698 tại Nhật Bản

Nhật Bản, GPS: 35.0249,135.7784

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 4611686022854723698 tại địa chỉ: Nhật Bản / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 4611686022854723698 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, 梶井町, village