Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 4611686023625438862 tại Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, GPS: 10.9151,106.6501

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 4611686023625438862 tại địa chỉ: Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 4611686023625438862 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Nhi Binh, village, Bui Cong Trung, 57/5 b hamlet 1

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Nhi Binh, village, Bui Cong Trung, 57/5b ấp 1

Điện thoại: 0977801809

Website: https://ngoaingucaotrung.wordpress.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 16:30-21:15

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Dang Thuc Vinh, 209

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Đông Thạnh, village

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh