Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 6 "Aral" tại Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Арал, village

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Арал, village, GPS: 40.992,72.6389

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 6 "Aral" tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Арал, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 6 "Aral" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Интернационал, village

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-17:00

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Hadjyr-Abad, village

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Bazar Korgon

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Hadjyr-Abad, village

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Кёк-Айдар, village

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Арал, village