Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 7-es iskola tại Romania, Sălaj, Zalau

Romania, Sălaj, Zalau, GPS: 47.191,23.0481

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 7-es iskola tại địa chỉ: Romania, Sălaj, Zalau / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 7-es iskola hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Romania, Sălaj, Zalau

Romania, Sălaj, Crasna, village

Romania, Sălaj, Vârșolț, village

Romania, Sălaj, Zalau, Strada C.Coposu, 129

Điện thoại: 0260632904

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-22:00