Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông √9 им, А. Рудаки tại Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh, GPS: 40.5092,72.7983

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học √9 им, А. Рудаки tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Osh / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học √9 им, А. Рудаки hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh, Alieva E. ulitsa, 145