Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Achin High School tại Afghanistan, Nangarhar, Achin

Afghanistan, Nangarhar, Achin, GPS: 34.0878,70.6621

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Achin High School tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Achin / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Achin High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Dur Baba

Afghanistan, Nangarhar, Chaghari, village

Afghanistan, Nangarhar, Zor Disarak, village

Afghanistan, Nangarhar, Achin

Afghanistan, Nangarhar, Roghano, village

Afghanistan, Nangarhar, Sholgar, village