Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Adelaide River School tại Úc, Lãnh thổ Bắc, Adelaide River, village

Úc, Lãnh thổ Bắc, Adelaide River, village, GPS: -13.2371,131.1087

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Adelaide River School tại địa chỉ: Úc, Lãnh thổ Bắc, Adelaide River, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Adelaide River School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Úc, Lãnh thổ Bắc, Humpty Doo

Úc, Lãnh thổ Bắc, Daly River, village

Úc, Lãnh thổ Bắc, Humpty Doo

Úc, Lãnh thổ Bắc, Batchelor

Úc, Lãnh thổ Bắc, Bees Creek, village, Sattlers Crescent, 20

Điện thoại: (08) 8983 3222

Website: http://beescreekschool.com/

Úc, Lãnh thổ Bắc, Humpty Doo

Điện thoại: 08 89 83 7000

Website: http://www.taminmin.nt.edu.au