Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Afghan-Turk Shah Hussain Hotak High School tại Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar, GPS: 31.613,65.6947

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Afghan-Turk Shah Hussain Hotak High School tại địa chỉ: Afghanistan, Kandahar / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Afghan-Turk Shah Hussain Hotak High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar