Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Al Khaleedj Boys School tại Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át, GPS: 24.7156,46.6827

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Al Khaleedj Boys School tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Al Khaleedj Boys School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Điện thoại: 0114829906

Website: http://www.victoria-schools.com

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át