Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Алишер Навоий (Детсад) tại Kyrgyzstan, Osh Region, Uzgen

Kyrgyzstan, Osh Region, Uzgen, GPS: 40.7611,73.3229

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Алишер Навоий (Детсад) tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Osh Region, Uzgen / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Алишер Навоий (Детсад) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Osh Region, Uzgen

Kyrgyzstan, Osh Region, Uzgen

Kyrgyzstan, Osh Region, Uzgen

Kyrgyzstan, Osh Region, Uzgen