Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Алтинівська загальноосвітня школа I-III ступенів tại Ukraina, Sumi (tỉnh), Altynivka, village, Chaikivka vulitsia, 19

Ukraina, Sumi (tỉnh), Altynivka, village, Chaikivka vulitsia, 19, GPS: 51.4549,33.1851

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Алтинівська загальноосвітня школа I-III ступенів tại địa chỉ: Ukraina, Sumi (tỉnh), Altynivka, village, Chaikivka vulitsia, 19 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Алтинівська загальноосвітня школа I-III ступенів hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Sumi (tỉnh), Krolevets

Ukraina, Sumi (tỉnh), Krolevets

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Atiusha, village

Ukraina, Sumi (tỉnh), Krolevets

Ukraina, Sumi (tỉnh), Altynivka, village

Ukraina, Sumi (tỉnh), Krolevets