Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza tại Slovenia, Maribor, Maistrova ulica, 5

Slovenia, Maribor, Maistrova ulica, 5, GPS: 46.5632,15.651

Điện thoại: +386 2 234 1111

Website: http://www.azm-lu.si/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza tại địa chỉ: Slovenia, Maribor, Maistrova ulica, 5 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19

Điện thoại: +386 2 250 5140

Website: https://www.osbp.si/

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19

Điện thoại: 02 250 51 40

Website: http://www.osbp.si/

Slovenia, Maribor, Trg generala Maistra, 1

Điện thoại: +386 2 22 85 300

Website: http://pgmb.si/

Slovenia, Maribor, Silverdale Road, 1

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 1

Điện thoại: +386 2 228 3850

Website: http://www.doba.si/