Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Anh ngữ Úc Châu tại Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ, GPS: 10.0512,105.7741

Điện thoại: (84-710) 3 760 041; (84-710) 3 760 051

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Anh ngữ Úc Châu tại địa chỉ: Việt Nam, Cần Thơ / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Anh ngữ Úc Châu hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ, Cach Mang Thang 8, 126

Điện thoại: 02923825356

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 06:00-11:00, 13:00-17:00

Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ

Điện thoại: +84 292 3769467

Việt Nam, Cần Thơ, Cach Mang Thang 8