Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Antiguo IPUEC Alexandra Kollantai tại Cuba

Cuba, GPS: 22.7466,-82.5601

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Antiguo IPUEC Alexandra Kollantai tại địa chỉ: Cuba / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Antiguo IPUEC Alexandra Kollantai hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Artemisa, El Junco, village

Cuba, Artemisa, Güira de Melena

Cuba, Artemisa, Pulido, village

Cuba, Artemisa, Alquízar