Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Anton Makarenko tại Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana, GPS: 23.1267,-82.4171

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Anton Makarenko tại địa chỉ: Cuba, Havana, La Habana / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Anton Makarenko hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Havana, La Habana

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:30

Cuba, Havana, La Habana

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:30

Cuba, Havana, La Habana, 14, 111

Điện thoại: +53 72066882

Cuba, Havana, La Habana