Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Arsakeio e Tiranes tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.2892,19.8581

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Arsakeio e Tiranes tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Arsakeio e Tiranes hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355 69 605 6123

Website: http://www.wat.al/

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Sauk, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Mullet, village

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Mullet, village

Điện thoại: +35542365239

Website: http://www.qsi.org/