Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Автошкола tại Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village, GPS: 42.5058,78.3853

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Автошкола tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Автошкола hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village

Điện thoại: +996 3922 50197

Website: http://www.tslyceum.info/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, Lenina ulitsa, 154

Điện thoại: +996551808807

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol