Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Беловодская средняя школа №2 имени В.В. Степаненко tại Kyrgyzstan, Ak-Suu, village

Kyrgyzstan, Ak-Suu, village, GPS: 42.8314,74.092

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Беловодская средняя школа №2 имени В.В. Степаненко tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Ak-Suu, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Беловодская средняя школа №2 имени В.В. Степаненко hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận