Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Bibi Marim Grils High School tại Afghanistan, Nangarhar, Daroonta, village

Afghanistan, Nangarhar, Daroonta, village, GPS: 34.4788,70.3647

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Bibi Marim Grils High School tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Daroonta, village / 904291 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Bibi Marim Grils High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Objects nearby

Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village

Afghanistan, Nangarhar, Moee Mubarak, village

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur

Afghanistan, Nangarhar, Ahmadza'i, village

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad Fruit Market