Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Bibi Zainab Girls high school tại Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad Fruit Market

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad Fruit Market, GPS: 34.4382,70.4326

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Bibi Zainab Girls high school tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad Fruit Market / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Bibi Zainab Girls high school hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Golai Arban, village

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Baburryan, village

Afghanistan, Nangarhar, Baburryan, village