Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Blackgates Primary School tại Vương quốc Anh, Anh, Tingley, village

Vương quốc Anh, Anh, Tingley, village, GPS: 53.7286,-1.5651

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Blackgates Primary School tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Tingley, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Blackgates Primary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, East Ardsley, village

Vương quốc Anh, Anh, Leeds

Vương quốc Anh, Anh, Wakefield

Website: http://www.hilltopprimary.org.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Tingley, village

Vương quốc Anh, Anh, Leeds

Vương quốc Anh, Anh, Woodkirk, village

Điện thoại: +44 113 887 3600

Website: http://www.woodkirkacademy.co.uk