Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Бөкөнбай айыл орто мектеби tại Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Bokonbaevo

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Bokonbaevo, GPS: 42.1191,76.9977

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Бөкөнбай айыл орто мектеби tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Bokonbaevo / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Бөкөнбай айыл орто мектеби hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Kadzhi-Saj

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Eshperovo, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Bokonbaevo

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Kadzhi-Saj

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Tong, village