Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Bonaire Scuba School tại Kaya Breda, 40

Kaya Breda, 40, GPS: 12.1775,-68.2884

Điện thoại: 777-7633

Website: http://bonairescubaschool.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Bonaire Scuba School tại địa chỉ: Kaya Breda, 40 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Bonaire Scuba School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Bulevar Gob. N. Debrot, 26

Website: http://www.cieebonaire.org

Kaya Breda, 40

Điện thoại: 777-7633

Website: http://BonaireIDC.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Điện thoại: 7174277

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-15:00

Kaya Breda, 40

Điện thoại: 7777633

Website: http://BonaireIDC.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00