Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Bucharest College of Oriental Medicine tại Romania, Bucharest, Strada Maria Moscu Hagi, 3

Romania, Bucharest, Strada Maria Moscu Hagi, 3, GPS: 44.4539,26.079

Điện thoại: 0769298091

Website: http://www.bcoom.ro

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Bucharest College of Oriental Medicine tại địa chỉ: Romania, Bucharest, Strada Maria Moscu Hagi, 3 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Bucharest College of Oriental Medicine hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Romania, Bucharest, Soseaua Nicolae Titulescu, 54

Romania, Bucharest

Hỗ trợ xe lăn: No

Romania, Bucharest

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:00