Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Burqa Elementary School For Girls tại Palestinian Territories, Burqa, village

Palestinian Territories, Burqa, village, GPS: 31.9009,35.2553

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Burqa Elementary School For Girls tại địa chỉ: Palestinian Territories, Burqa, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Burqa Elementary School For Girls hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Burqa, village

Palestinian Territories

Palestinian Territories, Burqa, village

Palestinian Territories, Deir Dibwan, village

Palestinian Territories, Deir Dibwan, village

Palestinian Territories, Deir Dibwan, village