Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Abu Ubayda ibn al-Djarrah tại Algérie, Adrar

Algérie, Adrar, GPS: 27.8741,-0.3075

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Abu Ubayda ibn al-Djarrah tại địa chỉ: Algérie, Adrar / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Abu Ubayda ibn al-Djarrah hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận