Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông ابي بكر الصديق الابتدائية tại Libya, Jabal al Gharbi, Al Kiliba. الكليبه, village

Libya, Jabal al Gharbi, Al Kiliba. الكليبه, village, GPS: 32.0497,12.986

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học ابي بكر الصديق الابتدائية tại địa chỉ: Libya, Jabal al Gharbi, Al Kiliba. الكليبه, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học ابي بكر الصديق الابتدائية hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Libya, Jabal al Gharbi, Gharyan

Libya, Jabal al Gharbi, Gharyan

Libya, Jabal al Gharbi, Gharyan

Libya, Jabal al Gharbi, Gharyan

Libya, Jabal al Gharbi, Q'hassat, village