Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Cao Đẳng nghề số 8 tại Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ, GPS: 10.0219,105.765

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Cao Đẳng nghề số 8 tại địa chỉ: Việt Nam, Cần Thơ / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Cao Đẳng nghề số 8 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Cần Thơ

Điện thoại: 0923814468

Việt Nam, Cần Thơ

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Việt Nam, Cần Thơ

Điện thoại: 02923838220

Giờ mở cửa: 06:00-17:00

Việt Nam, Cần Thơ