Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 草漯國中 tại Đài Loan

Đài Loan, GPS: 25.0432,121.1401

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 草漯國中 tại địa chỉ: Đài Loan / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 草漯國中 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taoyuan, Xinpo, village, Zhong Shan Lu Er Duan , 717

Điện thoại: +886 3 498 1534

Website: http://www.spes.tyc.edu.tw/

Đài Loan, 新生路, 1462

Điện thoại: +886 3 483 0160

Website: http://web.ttes.tyc.edu.tw/

Đài Loan, Taoyuan, Xinpo, village

Đài Loan, Taoyuan, Quan Âm, Xin Cun Lu Er Duan , 12

Điện thoại: +886 3 483 0414

Website: http://www.sles.tyc.edu.tw/

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên

Đài Loan

Điện thoại: +886 3 483 9049

Website: http://www.fles.tyc.edu.tw/