Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Carlos M. de Céspedes tại Cuba, Cienfuegos, Palmira

Cuba, Cienfuegos, Palmira, GPS: 22.2436,-80.3913

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Carlos M. de Céspedes tại địa chỉ: Cuba, Cienfuegos, Palmira / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Carlos M. de Céspedes hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Cienfuegos

Cuba, Cienfuegos, Palmira

Cuba, Cienfuegos, Palmira

Cuba, Cienfuegos